Betrokkenheid personeel verhogen met een intranet app

Dar NV is verantwoordelijk voor afvalinzameling in regio Nijmegen.
digidar mockup startscherm
icon
betrokkenheid verhogen
icon
documentenbeheer
icon
intern nieuws

In het kort

Sinds 2017 werkt Linku aan de digitale infrastructuur van afvalverwerkingsbedrijf Dar NV. Dit begon met Dar.nl, gericht op externe communicatie. Met de ontwikkeling van de DigiDar app dragen we nu ook bij aan de interne communicatie en verhogen we de betrokkenheid van het personeel.
Team
Arthur
Jaap
Dennis
Andy
Klant

Dar

Expertises

App
User experience

Technieken

React Native

DigiDar intranet app · DigiDar intranet app · DigiDar intranet appCover afbeelding voor Betrokkenheid personeel verhogen met DigiDar intranet appDigiDar intranet app · DigiDar intranet app · DigiDar intranet app

Betrokkenheid verhogen met een app

In groeiende bedrijven is het een uitdaging om iedere werknemer betrokken te houden. Zeker wanneer een gedeelte in de buitenlucht werkt, weg van kantoor. Een intranet helpt iedereen betrokken te houden met een het bedrijf.

 

Uitdaging

DigiDar is het intranet van Dar: een intern platform met nieuws en belangrijke documenten voor alle medewerkers. Dit platform bestond als website, maar was daardoor ontoegankelijk voor al het personeel dat buiten kantoor werkt.

Oplossing

Met de ontwikkeling van een mobiele app is DigiDar nu toegankelijk voor iedere medewerker. Dit verhoogt de betrokkenheid onder het personeel en versterkt de band met het bedrijf.

digidar twee mockups mobiel
Intranet

Betrokkenheid verhogen

De app dient zowel een informatief als een sociaal doel. Naast belangrijke nieuwsberichten, documenten en contactgegevens ziet het personeel sociale content, waaronder recente mijlpalen en uitgelichte jubilea. Het gebruik van de app is bevorderd met de verspreiding van telefoons met daarop de app geïnstalleerd.

digidar vrachtwagen en mockup

Het meest positieve effect van de app is dat intern nieuws makkelijker doordringt bij het personeel buiten kantoor. Daarmee betrekken we alle collega’s meer bij de organisatie.

Lieke Boven
Communicatiemedewerker bij Dar NV

Segmenten maken

Dar kan individuele gebruikers toewijzen aan zelfgekozen segmenten. Hiermee schermen ze content af en krijgt (extern) personeel alleen de informatie te zien die relevant is voor hen. Dankzij pushmeldingen is belangrijke informatie snel te verspreiden.

digidar app scherm

MVP en doorontwikkeling

Er is gekozen om op korte termijn een MVP te lanceren, zodat Dar snel kon profiteren van de voordelen van een app. Een MVP (minimum viable product) is een product dat de minimale basisfunctionaliteiten bevat om van waarde te kunnen zijn voor gebruikers. Het dient als een startpunt. Hierop blijven we doorontwikkelen op basis van feedback en nieuwe wensen. Een van de doelen is het verder bevorderen van de onderlinge verbondenheid tussen de verschillende afdelingen.

Vragen?
klaas fotoshoot
klaas fotoshoot
klaas fotoshoot

Direct even sparren?

We brengen jouw wereld graag digitaal. Neem contact op en vraag naar Klaas.

Stel een vraagOf bel: 024 – 3000 316