Zo draagt digitali­sering bij aan betere zorg­processen

Digitale innovatie opent talloze mogelijkheden voor een betere zorg. Dat begint intern met de zorgprocessen. Wanneer zorgmedewerkers hun werk goed kunnen doen, dan profiteert de mens.

Geert
Geschreven door Geert
de crisisnet app die zorgprocessen optimaliseert
de crisisnet app die zorgprocessen optimaliseert

Bij Linku optimaliseren we bedrijfsprocessen met behulp van digitale producten. De afgelopen jaren hebben we meerdere zorginstellingen geholpen met digitaliseringsvraagstukken. Daardoor hebben we een goede kijk op de uitdagingen in de zorgsector. We zien in die uitdagingen vooral kansen om de kwaliteit van het werk te verbeteren met slimme weboplossingen. We vertellen dan ook graag hoe we met digitalisering bijdragen aan verbetering van de zorg.

Verbeteren communicatie in de zorg

Een goede communicatie is kritisch in de zorg. Denk aan:

  • Snelheid. Belangrijke informatie moet snel beschikbaar zijn.
  • Vindbaarheid. Informatie moet makkelijk terug te vinden zijn en op een logische plek worden bewaard.
  • Duidelijkheid. Er mag geen twijfel zijn over de interpretatie van communicatie.

Door te digitaliseren verbeter je de communicatie tussen zorgprofessionals. Wanneer informatie digitaal beschikbaar is, is deze sneller te verwerken, te vinden en op te vragen. Door informatie digitaal te standaardiseren, breng je duidelijkheid aan en voorkom je interpretatieverschillen. Het verbeteren van communicatie, verbetert de uiteindelijke zorg.

Zeker bij levensbedreigende of crisissituaties moet de communicatie binnen het zorgproces optimaal verlopen. Digitalisering biedt hier de helpende hand. Zo hebben we voor het Radboudumc de app CrisisNet ontwikkeld. Deze kennisapp verhoogt de kennis van werknemers over crisissituaties. Bovendien dient het als communicatietool bij het uitbreken van een echte crisis. Dit is waardevol. Met de app als duidelijke communicatietool, werkt het zorgpersoneel sneller richting oplossingen.

Veiligheid zorgprocessen

In potentie kan digitalisering de veiligheid van zorgprocessen verbeteren. Dat is natuurlijk niet vanzelfsprekend. Digitale veiligheid valt of staat bij twee voorwaarden: beveiliging en urgentie.

Een goed voorbeeld van gebrek aan urgentie is terug te vinden in het GGD-datalek. Hier werd een systeem gebruikt waarin onbevoegde callcenter medewerkers persoonlijke gegevens konden inzien en in bulk exporteren. Met één klik lagen gevoelige gegevens op straat. Dit had makkelijk voorkomen kunnen worden, was er beter nagedacht over de functionaliteiten en gevolgen.

Fouten voorkomen in de zorg

Door te digitaliseren verklein je de kans op fouten. Mensen maken fouten, dat staat vast. Veel fouten ontstaan in communicatie of informatieverwerking. Met name in de zorg, waar de gezondheid van de mens op het spel staat, wil je dit zoveel mogelijk voorkomen. Door communicatie en dataverwerking te digitaliseren, krijg je hier meer controle over. Met het standaardiseren van informatie beperk je interpretatieverschillen. Met automatische controles en validaties blijven gegevens compleet en binnen de gewenste kaders.

Kosten en tijd besparen: focus op de zorg

Ook niet onbelangrijk. Het automatiseren van mensenwerk resulteert meestal in tijd- en kostenbesparingen. Dat zorgt er bovendien weer voor dat zorgpersoneel meer aandacht kan geven aan haar kerntaak: de zorg.

Een goed voorbeeld is de case van Visser Contactlenzen. Deze medische contactlensspecialist werkt papierloos dankzij een maatwerk webapplicatie van Linku. Waar eerst alles op papier werd bijgehouden, verwerkt het personeel nu alle administratie direct in deze applicatie. Dit scheelt tijd tijdens en na consulten. Dat betekent dat cliënten sneller geholpen worden en er meer consulten uitgevoerd kunnen worden binnen dezelfde tijd. Enorm waardevol!

Verbeteren interne kennisdeling

Ervaring is waardevol en maakt werknemers beter. Dit gaat niet alleen om dingen die je zelf meemaakt, je leert ook enorm van anderen. Door met elkaar te praten en ervaringen te delen, ben je beter voorbereid op de uitdagingen van morgen. Digitalisering biedt mogelijkheden om het gesprek tussen zorgmedewerkers aan te wakkeren. Niet alleen binnen teams, maar ook tussen teams en afdelingen.

Zo hebben voor de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid een intranet ontwikkeld die de interne kennisdeling bevordert. Dit social intranet is een open en informeel forum waarop zorgmedewerkers elkaar vragen stellen over zorgprocessen en -situaties. Het delen van ervaringen en tips verhoogt niet alleen de kennis onder het personeel, maar ook de betrokkenheid met de organisatie en collega’s.

De uitdaging van digitalisering

Dit waren slechts een aantal positieve voorbeelden, maar het integreren van nieuwe systemen is natuurlijk niet zonder uitdagingen. In de zorg heerst vaak het gevoel dat er allerlei systemen worden ‘opgelegd’. Dat zorgt voor weerstand onder werknemers. De waarde van digitalisering moet daarom duidelijk zijn. Het moet werk makkelijker of beter maken. Daarbij is digitalisering een hulpmiddel, en geen doel op zich.

Daarbij is een soepele integratie essentieel. De zorg mag niet worden verstoord bij intrede van een nieuw systeem en de gebruikers moeten zich comfortabel voelen met het gebruik. Dat vraagt om veel testen en evaluatie gedurende het hele proces. Centraal daarin staat de vraag: ”bereiken we met dit hulpmiddel ons doel?”. De manier waarop je digitalisering benadert, bepaalt dus het succes.

Linku voor de zorg

Bij Linku kennen we de uitdagingen in de zorg en passen we onze ervaring graag toe in nieuwe projecten. Wij gaan doelgroepgericht te werk en beginnen daarom altijd bij de eindgebruiker: het zorgpersoneel. Met een analytische, flexibele en duidelijke aanpak, bouwen we vervolgens oplossingen die zorgprocessen optimaliseren. En dat wordt gewaardeerd!

De kwaliteit van CrisisNet is voortgekomen uit een prettige samenwerking met een enthousiast team. Door het gebruik van de Scrum-methodiek hebben we met Linku in zeer korte tijd de app gerealiseerd.

Lonneke Gijsbers
Adviseur Integrale Veiligheid bij het Radboudumc
Sparren?
Geert
Geert
Geert

Wat is jouw uitdaging?

Heb jij een uitdaging in de zorg waar je hulp bij kunt gebruiken? Bij Linku denken we graag vrijblijvend met je mee. Neem contact op en we gaan graag in gesprek.

Stuur berichtOf bel: 024 – 3000 316