Mijn blik op de groeicultuur van Linku tijdens de Treams Community Day 📅

Contact opnemen

Mijn blik op de groeicultuur van Linku tijdens de Treams Community Day 📅

Op 28 mei 2024 was ons kantoor het podium van de Treams Community Day. Hier kreeg ik de kans om terug te blikken op de evolutie van de groeicultuur van Linku en alles wat we hebben geleerd. Deze lessen deel ik ook graag met jou, zodat we samen persoonlijke groei kunnen bevorderen.

Tanja
Geschreven door Tanja
treamsdag-tanja5
treamsdag-tanja5

De Treams Community Day

Treams is een tool waarmee medewerkers hun persoonlijke doelen kunnen vastleggen en feedback kunnen vragen. Treams heeft Linku de afgelopen jaren geholpen om persoonlijke groei te professionaliseren.

De Treams Community Day bood de kans om met andere bedrijven ervaringen uit te wisselen en onze successen te vieren. En leuk: ik kreeg een podium om namens Linku onze reis naar een cultuur van groei te delen.

Geert begon met een stukje geschiedenis en vertelde over onze situatie vóór Treams.

Situatie Linku voor Treams (2020)

In 2020 stond Linku op een belangrijk kruispunt. Ons team bestond uit 25 mensen, en gesprekken waren beperkt tot verlengingen van arbeidscontracten en gesprekken met de lead developer. Er was vanuit de organisatie nog weinig aandacht voor persoonlijke doelen, feedback of evaluatiegesprekken.

Met het groeiende team werd het ook steeds moeilijker voor Geert en Thomas om de ontwikkeling van iedere medewerker te overzien. Als Head of People & Culture kreeg ik de opdracht om een cultuur van groei te creëren. Dankzij een connectie met Iris Zonneveldt, oprichter van Treams, kwam ik al snel bij Treams terecht. Zo begon onze reis.

Geert blikt terug op de situatie voor Treams

Fase 1: De start (2020-2021)

De eerste stap was het introduceren van Treams om persoonlijke doelen vast te leggen en feedback te vragen. We begonnen met het stimuleren van zelfevaluaties en het vragen van feedback aan collega’s. Treams biedt handige templates en automatische herinneringen om feedback toegankelijk te maken.

  • Persoonlijke doelen vastleggen: Medewerkers begonnen actief hun persoonlijke doelen te documenteren en bij te werken met behulp van Treams, zo begon er iets te leven.
  • Tijd voor ontwikkeling: We gaven medewerkers elke maand een vaste tijd om aan hun doelen te werken, wat resulteerde in verhoogde betrokkenheid bij hun eigen ontwikkeling.
  • Feedbacktrainingen: Door iedereen te trainen in het geven en ontvangen van feedback, creëerden we een cultuur waarin complimenten en constructieve feedback normaal werden.

Reflecterend op deze fase zag ik dat veel collega’s enthousiast aan de slag gingen met hun doelen. De drempel om feedback te vragen werd lager, en hoewel kritische feedback nog steeds lastig was, werd het vragen van feedback een vast onderdeel van onze cyclus. Niet iedereen ging direct mee, maar dat was prima; het is belangrijk dat groei op ieders eigen tempo gebeurt. De eerste stap naar een cultuur van groei was gezet, en dat gaf ons allemaal nieuwe energie en motivatie.

Een feedbacktraining in 2021

Fase 2: De groeifase (2021-2022)

Met de verdere groei van Linku werd de behoefte aan structuur steeds duidelijker. We introduceerden OKR’s (Objectives and Key Results) om doelen voor de organisatie te stellen en deze regelmatig te bespreken.

  • OKR’s voor richting: Door OKR’s in te voeren, gaven we richting aan zowel persoonlijke als organisatorische groei. Dit hielp iedereen beter bij het kiezen van doelen en maakte duidelijk hoe persoonlijke groei bijdraagt aan onze gezamenlijke vooruitgang. Bovendien versterkte het de cultuur van groei binnen de organisatie, ondersteund door het management.
  • 360-graden feedback: We implementeerden 360-graden feedback in onze jaargesprekken, waardoor medewerkers waardevolle inzichten kregen van meerdere collega’s, wat resulteerde in een cultuur van open en constructieve feedback.
  • Teamleads als begeleiders: Teamleads kregen de verantwoordelijkheid om collega’s te begeleiden en hen van inhoudelijke en praktische feedback te voorzien, wat resulteerde in verbeterde begeleiding en ondersteuning.
  • Structuur en verwachtingen: We richtten een salarishuis en rollenhuis in om duidelijke groeipaden en verwachtingen te scheppen.

Deze fase bracht ons naar een hoger niveau van professionaliteit en structuur binnen de organisatie. Het ontstaan van een groeicultuur werd nu ook steeds beter zichtbaar. Dankzij initiatieven uit het team kon ik mijn handen van steeds meer zaken afhalen. Dat is precies wat ik wil.

Fase 3: Professionaliseren (2022-2023)

In de laatste fase van onze implementatie ligt de focus op het professionaliseren van onze processen en het groeien van teambesef. Binnen Linku komen disciplines samen in speciale teams: dit noemen we gildes. Met de introductie van gildedoelstellingen maken we van groei niet alleen iets persoonlijks, maar ook teamgebonden. Dit wordt aangestuurd door de teamleads die op hun beurt de organisatiedoelstellingen ondersteunen.

  • Gilde doelstellingen: Door gilde doelstellingen te implementeren, stimuleren we teamontwikkeling en geven we richting aan groei, wat leidt tot specifieke en meetbare doelen voor elk team.
  • Diepgaande feedback: Waardevolle face-to-face feedbackgesprekken worden een vast onderdeel van onze cultuur, resulterend in diepgaande en persoonlijke feedbackgesprekken die vertrouwen en groei bevorderen.
  • Flexibele gesprekken: We introduceren kwartaalgesprekken met teamleads en bieden flexibiliteit in de frequentie en vorm van feedbackgesprekken, wat leidt tot een cultuur van voortdurende verbetering en open communicatie.

Het aantal feedbackgesprekken neemt af, maar ze zijn diepgaander en meer gericht op waardevolle face-to-face interacties. Dit biedt medewerkers de ruimte en veiligheid om open gesprekken aan te gaan. In deze fase zie ik hoe onze medewerkers steeds meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen groei en ontwikkeling, en daarbij ook beseffen dat groei als team net zo belangrijk is.

Het besef dat we een cultuur creëren waarin persoonlijke en professionele groei hand in hand gaan, maakt mij elke dag weer blij.

Reflectie op de groei en ontwikkeling bij Linku

Nu, in 2024, is ons team gegroeid naar 35 mensen en zijn onze gesprekscycli uitgebreid met jaargesprekken, kwartaalgesprekken en Treams-gesprekken. We hebben persoonlijke doelen, gilde doelstellingen en organisatiedoelen geïntegreerd en feedback op maat ingevoerd.

Terugkijkend zie ik hoe belangrijk persoonlijke ontwikkeling is binnen Linku. Iedereen heeft een unieke aanpak nodig en het is cruciaal om hen de ruimte en middelen te geven om te groeien. We vieren successen, zoals doelen op champagneflessen, en geven enthousiastelingen een podium om anderen te inspireren.

Een tool zoals Treams is van onschatbare waarde, zolang ik en Linku maar de juiste duwtjes blijven geven. Mensen moeten geloven in zelfontwikkeling en zien hoe het hun werkgeluk en prestaties kan verbeteren. Het is mijn taak om hen hierin te begeleiden, te motiveren en te ondersteunen.

Met champagnedoelen maken we van het halen van een doel een echt viermoment

De waarde van Treams

De Treams Community Day was georganiseerd door Marlie Willems, Customer Success Manager bij Treams. Samen bespraken we enkele van de uitdagingen die veel bedrijven ervaren op het gebied van persoonlijke groei en ontwikkeling.

‘’Veel organisaties hebben te maken met onverwacht vertrek van medewerkers, inconsistentie in leidinggevende gesprekken, en een gebrek aan goede verslaglegging om groei en ontwikkeling op te volgen. Treams helpt deze uitdagingen te overwinnen door medewerkers sneller en beter te ontwikkelen, HR en managers tijd te besparen, en inzicht te bieden in het talent en potentieel binnen de organisatie.’’

Marlie Willems
Marlie Willems
Customer Success Manager bij Treams

Marlie is fan van hoe we het doen bij Linku. Ze benadrukte dat onze gedegen aanpak, afgestemd op het tempo van onze collega's en de organisatie, bijzonder krachtig is. Door onze collega's als uitgangspunt te nemen in plaats van de ambitie van de organisatie of de visie van HR, hebben we een cultuurverandering teweeggebracht waarin alle kleine stappen bijdragen aan een groter geheel. Heel fijn om te horen.

Tijdens de Community Day kwamen er ook waardevolle ideeën naar voren voor de doorontwikkeling van Treams. Hoewel Marlie nog niet kon zeggen welke ideeën precies worden opgepakt, sluit de aankomende nieuwe Gesprekken-module aan bij veel van de geluiden. Deze module zal het proces van voorbereiding van gesprekken gemakkelijker en overzichtelijker maken. Ook is het dan mogelijk om gesprekken met meerdere personen te voeren.

Het klinkt als een mooie functie waar ik naar uitkijk. Benieuwd naar wat Treams jou kan brengen? Neem dan eens een kijkje op treams.com

Mijn advies

Aan het einde van mijn presentatie kreeg ik een vraag terug van Marlie: welke aanpak zou ik andere bedrijven met groeiambities adviseren?

Mijn antwoord was om vooral rustig aan te doen en flexibel te blijven. Het is belangrijk om voortdurend te kijken naar wat mensen nodig hebben en hen de ruimte te geven om op hun eigen tempo te groeien. Structuur en flexibiliteit moeten hand in hand gaan, en dat vraagt om constante aanpassing en betrokkenheid.

De afgelopen jaren hebben mij geleerd dat groei en ontwikkeling een gezamenlijke inspanning zijn. Het vraagt om een cultuur waarin iedereen zich vrij voelt om feedback te geven en te ontvangen, doelen te stellen en te streven naar persoonlijke en professionele groei.

Aan die cultuur blijf ik elke dag werken.

Interessante onderwerpen direct in je inbox?

Elke 1e woensdag van de maand zetten we je op het puntje van je stoel met onze laatste kennis, cases en inspiratie.

Sparren?
Tanja
Tanja
Tanja

Elkaar helpen

Ik kan me voorstellen dat persoonlijke groei en ontwikkeling ook bij jouw bedrijf hoog op de agenda staan. Wil je daar eens over sparren? Neem dan contact op.

Mail tanja@linku.nl