Afbeelding voor Scrum bij Linku – Wat je als klant kan verwachten

Scrum bij Linku – Wat je als klant kan verwachten

Scrum. Je hoort het overal. Maar wat is Scrum precies? En hoe krijg je als klant hiermee te maken? In dit blog vertel ik je hoe wij als bedrijf invulling geven aan deze manier van werken en wat dit betekent voor de klant.

Eerst een stukje Scrum-geschiedenis

Van oorsprong is Scrum een term die afkomstig is uit de rugbysport, waarbij een spelers zij-aan-zij als een team een doel proberen te bereiken. Druk wordt opgevoerd op de plekken waar kansen ontstaan. Dit principe staat ook centraal bij Scrum in het bedrijfsleven. In 1986 werd Scrum voor het eerst geïntroduceerd in het bedrijfsleven door Ikujiro Nonaka en Hirotaka Takeuchi. In 1995 is het begrip verder uitgewerkt door Ken Schwaber tot een softwareontwikkelmethode.

Inmiddels wordt de managementmethode door veel grote innovatieve bedrijven gebruikt zoals Tesla, Apple en Google. Allemaal zweren ze bij Scrum, een methode die belooft twee keer zoveel te doen in de helft van de tijd. Het is een manier van werken die voor allerlei soorten veranderingen en projecten toepasbaar is. Aanvankelijk werd Scrum vooral gebruikt in de ICT, om een mismatch tussen verwachting en eindproduct bij klanten te voorkomen. Inmiddels wordt Scrum ook in veel andere branches toegepast.

Agile is een veelgebruikte term in combinatie met scrum, de twee termen worden veel door elkaar gebruikt waardoor niet altijd duidelijk is wat het verschil is. Scrum valt onder de groep van ‘agile methoden’. Letterlijk betekent agile ‘lenig’ of ‘flexibel’. Het is een filosofie die uitgaat van de talenten van de medewerkers, samenwerken met de klant op basis van vertrouwen en flexibel omgaat met veranderingen. Het is een creatieve manier van projectbegeleiding. Vanuit deze agile gedachte zijn verschillende methodes ontstaan zoals ASD (Adaptive Software Development), FDD (Feature Driven Development) en dus ook Scrum.

Scrum-methode: de basics

De kern van Scrum gaat uit van een multi-disciplinair team waarin opdrachtgever, klant, gebruiker en het ontwikkelteam intensief samenwerken. Gedurende de ontwikkeling wordt er gewerkt met een aantal ontwikkelperiodes genaamd sprints. Sprints zijn periodes waarin de afgesproken taken uitgevoerd en getest worden. Een sprint duurt meestal 2 of 3 weken. Elke sprint eindigt in een steeds completer werkbaar product.

Door de korte ontwikkelcyclus biedt scrum een oplossing voor veel problemen die bij de traditionele ontwikkelmethodes (zoals de watervalmethode) kunnen ontstaan. Bij scrum wordt het werk beschreven in user stories. Dit zijn beschrijvingen van de dingen die een gebruiker wil en wat hij moet doen om dat te bereiken. Alle omschreven user stories worden verzameld in een backlog. Deze backlog wordt door de product owner (vaak de opdrachtgever) gesorteerd op prioriteit, waarbij de belangrijkste stories bovenaan staan.

Bij iedere story wordt beschreven waar deze aan moet voldoen, de zogenaamde ‘acceptatiecriteria’. Deze worden opgesteld door de product owner en eventueel aangescherpt in een backlog refinement sessie. Voorafgaand aan een sprint worden zoveel stories als mogelijk in een nieuwe sprint gestopt. Eventueel kan er een backlog refinement gepland worden, om gezamenlijk met het team de backlog te verbeteren wat betreft volgorde en duidelijkheid.

Om op een lijn te zitten betreffende de omvang van deze taken wordt er planning poker gespeeld. In dit spel kennen alle teamleden punten toe aan de user stories op basis van de verwachte hoeveelheid werk. Hiermee wordt bepaalt hoeveel stories er opgepakt worden in de sprint.

Aan het einde van iedere sprint wordt de volgende sprint gedefinieerd op basis van de user stories in de backlog. Dit proces herhaalt zich, totdat het product voldoet aan de wensen van de klant. Om het overzicht te bewaren tijdens de sprints, wordt er gewerkt met een daily stand-up. Dit is een korte vergadering aan het begin van elke dag waarin het team elkaar op de hoogte houdt van de individuele voortgang en eventuele knelpunten bespreekt.

Werken volgens een Scrum-methodiek zorgt voor een betere bewaking van het ontwikkelproces op het gebied van tijd en geld, waarbij de precieze inhoud van het project gedurende het traject bepaald wordt door de teamleden en de product owner. Doordat de precieze inhoud van het project nog niet vastligt, zorgt het voor een grote mate van flexibiliteit waardoor veranderingen en nieuwe inzichten meegenomen kunnen worden in het traject. Hiermee voorkomen we dat een klant eindigt met een vooraf gedefinieerd product dat in veel gevallen geen perfecte match vormt met de organisatie.

Hoe je als klant met Scrum te maken krijgt

Scrum vereist een andere kijk op projectaanpak vergeleken met veel traditionele methodes. Het was en is voor ons nog steeds een leerproces. Als klant is het ook even wennen als je nog onbekend bent met Scrum. Zeker omdat je als opdrachtgever een belangrijke rol speelt in de ontwikkeling van jouw product.

scrum lezing linku

Scrum benadrukt flexibiliteit, voortschrijdend inzicht en samenwerking. In plaats van dat het ontwikkelteam zich opsluit met een vraagstuk, is er tussen de sprints door veel ruimte voor inzicht en sturing door de opdrachtgever. Doordat je direct contact onderhoudt met het team en steeds een werkbaar product kunt testen, weet je als klant steeds beter wat er mogelijk is en kun je steeds beter uitleggen wat jij als eindresultaat voor ogen hebt.

Als klant speel je dus een actieve rol. Je maakt deel uit van het team en hebt, in het beste geval, mandaat vanuit je organisatie om keuzes te maken. Dit leidt tot betere communicatie, minder onduidelijkheid en een snelle gang van zaken. Doordat de lijntjes kort worden gehouden, kunnen zowel het team als de klant elkaar op de hoogte houden van nieuwe kennis of veranderingen binnen de markt of de organisatie.

Elk project en elke organisatie is anders. De flexibiliteit binnen Scrum beperkt zich gelukkig niet alleen tot de ontwikkeling. Ook de uitvoering van de methodiek kan worden afgestemd op de wensen en capaciteiten van de klant. Zo kan bijvoorbeeld de lengte van de sprints worden aangepast en kunnen de daily stand-ups ook door alleen het ontwikkelteam worden uitgevoerd.

De klanten waarmee we Scrum-projecten hebben afgerond zijn zelf erg tevreden over de methode. Dit is voor ons reden om Scrum op te pakken als onze standaard projectaanpak. Hierbij proberen we onze klanten zo goed mogelijk te begeleiden en wegwijs te maken in de nieuwe aspecten van projectmanagement die komen kijken bij Scrum. Zo verzekeren we samen een goed begin van een prettige samenwerking.

Afbeelding voor Annemarie

Meer weten over Scrum? Ik vertel je graag meer!

Voorbeeld mail mailchimp