Privacyverklaring

In onze privacyverklaring maken we duidelijk welke persoonsgegevens we verwerken, met welk doel we dit doen en hoe we deze verwerken. Deze informatie is van toepassing op het gebruik van onze website Linku.nl en verder contact bij een overeenkomst of samenwerking.

Bij vragen of verzoeken betreffende persoonsgegevens kun je contact met ons opnemen via info@linku.nl of  +31 24 300 0316.

1. Waarom we gegevens verwerken

Linku is een dienstverlenend bedrijf. We verwerken persoonsgegevens om onze diensten uit te kunnen voeren en contact te kunnen onderhouden met klanten, partners, websitebezoekers, werknemers en sollicitanten. Ook analyseren we het gedrag van websitebezoekers om onze website te verbeteren. Hieronder volgen alle doeleinden van onze gegevensverwerking:

 • Voor het onderhouden van contact via mail en/of telefoon.
 • Voor het leveren van support en het beheren van onze producten
 • Voor het afhandelen van betalingen en salarissen.
 • Voor het leveren van fysieke producten, zoals drukwerk of post.
 • Voor het informeren over nieuwe diensten of wijzigingen binnen een dienst.
 • Voor het verwerken van solliciaties.
 • Voor het personaliseren en afstemmen van nieuwsbrieven en andere e-mails.
 • Voor het analyseren van gedrag op onze website om de website te verbeteren.
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het verzamelen van gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

1.1 Contactformulieren

Op onze website bevinden zich vier soorten contactformulieren:

 • Een algemeen contactformulier waarmee bezoekers vragen of opmerkingen kunnen versturen.
 • Een afspraakformulier waarmee bezoekers een afspraak kunnen aanvragen.
 • Meerdere aanvraagformulieren waarmee bezoekers ons kunnen benaderen met een projectvoorstel.
 • Een sollicitatieformulier waarmee bezoekers kunnen solliciteren.

De persoonsgegevens die we verplicht vragen zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van het doel van de verwerking en worden alleen gebruikt om dit doel te bereiken. Als aanvulling kunnen vrijwillig meer gegevens worden verstrekt, zoals een telefoonnummer als er een voorkeur is voor telefonisch contact in plaats van communicatie via de mail.

De ingevulde gegevens worden verwerkt via de tool Gravityforms en opgeslagen in de database van de website, gehost bij Rootnet. De ingevulde contactformulieren worden ook via de mail doorgestuurd naar een Linku-werknemer die ingaat op de ingestuurde vraag, opmerking, sollicitatie of verzoek.

2. Gegevens die wij verwerken

Afhankelijk van de mate waarin je gebruik maakt van onze diensten en welke gegevens je zelf aan ons verstrekt, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Betaalgegevens
 • CV en motivatiebrief
 • Geanonimiseerde gegevens over je activiteiten op onze website, bijvoorbeeld:
  • Welke pagina’s worden bezocht
  • Op welke knoppen wordt geklikt
  • Hoe lang een pagina wordt bekeken
 • Overige persoonsgegevens die je bewust aan ons verstrekt, bijvoorbeeld telefonisch, in correspondentie of in een formulier op onze website of via een externe website (bv. LinkedIn)

Afhankelijk van het doel van de verwerking, bewaren we je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. Uitzondering hierop zijn de gegevens die we wettelijk moeten bewaren. De toegang tot persoonsgegevens wordt bovendien beperkt tot de noodzakelijke personen.

3. Bescherming persoonsgegevens

Wij verkopen geen gegevens aan derden. We verstrekken uitsluitend persoonsgegevens aan derde partijen om te voldoen aan een wettelijke verplichting of wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst. Denk bijvoorbeeld aan het verstrekken van gegevens aan onze hostingpartner.

Wij sluiten een bewerkersovereenkomst met bedrijven die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht. Zo zorgen we voor een eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ongeacht de overeenkomst blijft Linku echter verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

4. Cookies

Wij maken gebruik van cookies op onze website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken verschillende soorten cookies:

  • Functionele cookies. Deze gebruiken we om de website goed te laten werken, zoals het onthouden van jouw voorkeursinstellingen.
  • Analytische cookies. Deze gebruiken we om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt. We maken hiervoor gebruik van Google Analytics. De gegevens die we hiermee verzamelen worden geanonimiseerd en bewust niet gedeeld met Google. Ook maken we gebruik van Leadinfo waarmee bedrijfsgegevens kunnen worden verkregen uit openbare bronnen op basis van het IP-adres van bezoekende bedrijven.

5. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verkrijgen of te verwijderen. Wil je gebruik maken van dit recht dan kun je een verzoek sturen naar info@linku.nl. Wanneer nodig vragen we je om je te identificeren. We zullen je verzoek zo snel mogelijk verwerken, uiterlijk binnen vier weken.

6. Beveiliging

We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus met passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of je aanwijzingen hebt van misbruik, bel dan 024 3000 316 of neem contact op via info@linku.nl.

7. Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd op basis van interne veranderingen of nieuwe wetgevingen.