Seven Elements
7 april 2016
De uitdaging

De uitdaging bij de webapplicatie van Seven Elements was het vergemakkelijken van het inventariseren en begeleiden van financiële controles. Zowel de uitvoer als structurering van dergelijke controles door accountants wordt als lastig ervaren.

Omdat het om financiële gegevens gaat is het van belang dat het ontwikkelde product goed om kan gaan met het verwerken van complexe dossiers en versleutelde gegevens. Deze gegevens moeten daarnaast inzichtelijk kunnen worden gemaakt voor de accountants en alle betrokken partijen.

De oplossing

Een webapplicatie die het, zowel voor accountants als klanten van Seven Elements, mogelijk maakt om financiële gegevens en vraagstukken met elkaar te delen. De applicatie maakt het mogelijk om de financiële data te structureren, waardoor deze data te doorzoeken is is en goed verwerkt kan worden.

De financiële gegevens zijn via de applicatie niet alleen deelbaar met de betrokken partijen, maar ook te verwerken en te exporteren in nuttige documenten en rapporten. Door dit alles samen te voegen in een modificeerbaar maatwerk CMS zorgt de applicatie er voor dat alle ingewikkelde financiële vraagstukken en controles afgehandeld kunnen worden vanuit één centrale plek.

Projectleden

Centraliseren van de benodigde tools voor financieel management

We hebben een applicatie ontwikkeld die accountants de gereedschappen geeft financiële controles op een gestructureerde manier uit te voeren. Op een online platform kunnen ze de complexe vraagstukken definiëren die nodig zijn om voor hun klanten de controles te kunnen verrichten. Op basis hiervan kunnen de juiste verklaringen worden afgegeven. Deze vraagstukken kunnen flexibel worden ingericht en ingezet en kunnen gradueel verbeterd worden. Door dit inzichtelijk te maken vanuit een portaal zijn de juiste tools beschikbaar geworden vanaf één centrale plek, iets wat de werkzaamheden vergemakkelijkt en stroomlijnt.

Samenwerken met de klant

Ook klanten kunnen in het systeem om informatie van hun kant te delen. Omdat het een platform met financiële gegevens betreft speelt veiligheid een grote rol. Onderdelen kennen afhankelijkheden van elders ingegeven informatie en antwoorden dienen door meerdere personen te worden afgetekend. Doordat het mogelijk is voor verschillende partijen om toegang te krijgen tot de gegevens, is er een samenwerking mogelijk die op meer duidelijkheid berust dan voorheen.

Technieken

Symfony is een open source PHP framework dat wij gebruiken voor het bouwen van webapplicaties. Het is een verzameling van bouwstenen van de programmeertaal PHP. Door het gebruik van een framework hoeven we simpelweg 'niet het wiel opnieuw uit te vinden' en kunnen we ons richten op specifieke onderdelen binnen de applicatie.

Bekijk